FINESTRES i PANTALLES
Cicle comissariat per / Program curated by / Ciclo comisariado por
MIQUEL MONT

12 de juliol de 2007 > 25 de novembre de 2007
Tots el dies / Every day / Todos los días, 21h - 00h.

 
12.07.07 > 02.09.07
Frédéric Dumond
fdumond@free.fr

Una constel·lació de lletres es desplaça en animació per la pantalla ajuntant-se per a formar frases i enunciats. La seqüència compon un poema visual i videogràfic, un text sobre la construcció del sentit.

A costellation of animated letters spread out on the screen, coming together to form phrases and statements. The sequence composes a visual poem, a text about the construction of meaning.

Una constelación de letras se desplaza en animación por la pantalla juntándose para formar frases y enunciados .La secuencia compone un poema visual y videográfico, un texto acerca de la construcción del sentido.

 
 
03.09.07 > 30.09.07
Patrick Hébrard
hebrard.p@wanadoo.fr

Inicialment concebut per a ser projectat sobre un volum (principi de les "vidésculpture”) Suspendre l'activité mostra a uns personatges vestits com empleats d'oficines que evolucionen en la interior d'un espai tancat. Els moviments revelen discontinuïtats i plànols diferents dintre del mateix espai de la pantalla als quals se sumen les actituds tibants o expectants.

Initially conceived to be projected over a volume (the principle behind the “video sculptures”) Suspendre l'activité shows people dressed as office employees that evolve in the interior of a closed space. The movements reveal discontinuities and different planes within the same space on the screen as well as tense or expectant attitudes.

Inicialmente concebido para ser proyectado sobre un volumen (principio de las "vidésculptures) Suspendre l'activité muestra a unos personajes ataviados como empleados de oficinas que evolucionan en el interior de un espacio cerrado. Los movimientos revelan discontinuidades y planos diferentes dentro del mismo espacio de la pantalla a los que se suman las actitudes tensas o expectantes.

   
   
01.10.07 > 28.10.07
Anne-Marie Cornu
amcornu@club-internet.fr

Film realitzat a partir dels fotogrames "trobats" pertanyents a altres films i que arribaven adherits a l'inici de les bobines de S8 Kodachrome que l'artista va enviar a revelar al laboratori. Metàfora de possibles usos i retòriques del format "amateu" de S8 així com de tots els films no-vistos.

This film was created from the “found” stills, pertaining to other films, which came glued to the S8 Kodachrome spools that the artist had sent to a lab to develop. A metaphor for the possible uses and rhetoric of the “amateur” format of S8, as well as for all the un-seen films.

Film realizado a partir de los fotogramas "encontrados" pertenecientes a otros films y que llegaban pegados al inicio de las bobinas de S8 Kodachrome que la artista habìa enviado a revelar al laboratorio. Metàfora de posibles usos y retòricas del formato "amateur" de S8 asì como de todos los films no-vistos.

   
   
29.10.07 > 25.11.07
Yann Beauvais
www.yannbeauvais.fr

Filmat des del pati de dona Ana, un plànol amb llarga focal enquadra la llinda de la porta, unes plantes a l'esquerra, i la carretera sense asfaltar que es situa davant. Els diferents moviments dels passant, actuacions, camions, bicicletes, etc... confereixen profunditat i fraccionen al mateix temps l'espai visual "retallat" per l'enquadrament.

Filmed from the patio of dona Ana, a plane shot with a long focal point captures a door beam, some plants to the left, and the unpaved road located in front of it. The distinct movements of the passers-by, the autos, trucks, bicycles, etc. grant depth but also fragment the visual space “cut” but the frame.

Filmado desde el patio de dona Ana, un plano con larga focal encuadra el dintel de la puerta, unas plantas a la izquierda, y la carretera sin asfaltar que se situa enfrente. Los distintos movimientos de los pasantes, autos, camiones , bicicletas, etc,..confieren profundidad y fraccionan al mismo tiempo el espacio visual "recortado" por el encuadre.

+ info: www.yannbeauvais.fr


CARMELITAS GALLERY es una galeria particular situada dins d'un restaurant i especialitzada en videoart.
__________________: is a particular gallery located in a restaurant and devoted to video art.
_________________:'_es una galería particular situada en un restaurante y especializada en video arte.

+ info:__ www.carmelitas.biz_ /_ www.carmelitasgallery.com

sitemap