Joan Fontcuberta
Through the looking glass: cameras and mirrors II
(2009) Diaporama, DVD, 10’ 12”


everyday from 21:00 > 24:00 h.cat I cast I eng

Amb la proliferació de les càmeres digitals de butxaca i la incorporació de càmeres en telèfons cel·lulars, Internet comença a acollir un nou gènere d'imatges: els autorretrats realitzats enfront de miralls en els quals el mateix dispositiu de registre visual apareix present. En aquestes fotos la voluntat lúdica i autoexploratoria preval sobre la memòria. Prendre's fotos forma part del joc de la seducció i dels rituals de les tribus més joves: quantes més fotos, més glamour, més diversió, més experiències, més vida.
Durant els últims anys Joan Fontcuberta ha estat col·leccionant aquestes imatges anònimes per a, des d'una sociologia de la imatge, empènyer-nos “A través del mirall
.

Con la proliferación de las cámaras digitales de bolsillo y la incorporación de cámaras en teléfonos celulares, Internet empieza a cobijar un nuevo género de imágenes: los autorretratos realizados frente a espejos en los que el mismo dispositivo de registro visual aparece presente. En estas fotos la voluntad lúdica y autoexploratoria prevalece sobre la memoria. Tomarse fotos forma parte del juego de la seducción y de los rituales de las tribus más jovenes: cuantas más fotos, más glamour, más diversión, más experiencias, más vida.
Durante los últimos años Joan Fontcuberta ha estado coleccionando estas imágenes anónimas para, desde una sociología de la imagen, empujarnos “A través del espejo”.

With the proliferation of pocket-sized digital cameras and the incorporation of cameras into cell phones, the internet has become host to a new generation of images: self-portraits taken in front of mirrors, where the mechanism for the representation is made visible. In these photos, lucid, self-exploratory intentions prevail over memory. Taking one’s photo is part of the game of seduction and forms part of the rites of youth culture: more photos means more glamour, more fun, more experiences, more life.
In the last few years, Joan Fontcuberta has been collecting these anonymous images in order to, using a sociology of the image, push us
“Through the looking glass”.

sitemap