Marc Harrold
Trafic, 2010
Video instal·lació de 3 canals. 10' loop.

09.11.2010 > 12.2010


cat I cast I eng

Trafic és un homenatge a Jacques Tati. Trafic mostra espais habitats per les ombres de multituds exhibint els seus anonimats. Passatgers passejant del no-res a cap part. Juxtaposició de negres, grisos i blancs, el cel vetllat darrere dels vidres transparents que empresonen el moviment d'un sol organisme vivent, que és multiforme, plurilingüe, de mil rostres, de mil noms... errant.

(extracte de text original de Josep Lluís Peris)

Trafic es un homenaje a Jacques Tati. Trafic muestra espacios habitados por las sombras de multitudes exhibiendo sus anonimatos. Pasajeros deambulando de la nada a ninguna parte. Yuxtaposición de negros, grises y blancos, el cielo velado tras los vidrios transparentes que encarcelan el movimiento de un solo organismo viviente, que es  multiforme, plurilingüe, de mil rostros, de mil nombres... andante.

(extracto de texto original de Josep Lluis Peris)

Trafic pays hommage to Jacques Tati. The piece shows spaces inhabited by the shadows of a multitude of anonymous people. Passers-by wander seemingly without direction, going nowhere. The juxtaposition of blacks, greys and whites, the cloudy sky behind the transparent windows, imprisons the movement of one living organism, who is multiple, multi-lingual, of 1,000 faces, of 1,000 names… a traveller.

(excerpt from a text by Josep Lluis Peris, translated from Spanish)

CARMELITAS GALLERY es una galeria particular situada dins d'un restaurant i especialitzada en videoart. is a particular gallery located in a restaurant and devoted to video art. es una galería particular situada en un restaurante y especializada en video arte.

+ info: gallery @ carmelitas.biz / www.carmelitas.biz

sitemap