CARMELITAS RESTAURANT

CONTACT

 

GREGG SMITH


may 10th > july 11th, 2007
from 21:00 > 24:00 h.
.


Untitled, 2007. 3 channel video installation.


 

Català I Castellano I English 

CARMELITAS GALLERY presenta  una nova video-instal.lació de l’artista sud-africà Gregg Smith  (Cape Town, 1970), que utilitza el vídeo, la foto, la pintura i la performance per a abordar fets quotidians que ressalten certes pautes de comportament de l’individuo, i té especial interès per les diferents expressions de dansa, música i vídeo clip. El seu treball ha pogut veure’s l’últim any en la Fundació Miró de Barcelona i Le Plateau de París. Després d'aquesta instal.lació seguirá un cicle de 6 video-instal.lacions comissariat pert Miquel Mont.  


CARMELITAS GALLERY presenta la nueva video instalación del artista Sudafricano Gregg Smith (Cape Town, 1970). Smith utiliza el vídeo, la foto, la pintura y la performance para abordar hechos cotidianos que resaltan ciertas pautas de comportamiento del individuo, y tiene una interés especial por las diferentes expresiones de la danza, la música y el “video clip”. Su trabajo ha podido verse en La Fundación Miró, Barcelona (2006) y en Le Plateau, Paris (2006). Después de esta instalación seguirá un ciclo de 6 video-instalaciones comisariado por Miquel Mont.  

 
CARMELITAS GALLERY presents a new multi-channel video installation by South African artist Gregg Smith (Cape Town, 1970). Smith uses video, photography, painting, and performance to deal with everyday events that illustrate certain patterns of individual behaviour. He is also interested in the "video clip" and different expressions of dance and music. His work has been shown recently in the Fundació Miró, Barcelona and Le Plateau, Paris. Following this installation will be a cycle of 6 video installations curated by Miquel Mont. 

sitemap