LA CADIRA DE CARME
2008. DVD. 2h6m

01.04.09 > 20.05.09
everyday from 21:00 > 24:00 h.


PRESS: CULTURA/S, La Vanguardia. 15.04.09. (PDF)

Xavier Mas de Xaxàs & Poldo Pomés
a project by xapo projects

Entre els treballs que han realitzat destaca el documental Nieves Arrazola. Es tracta d'un repàs a la vida de la senyora Arrazola mitjançant una entrevista feta al llarg d'un any.

cat I cast I eng

Entre el dijous 25 de Setembre de 2008 i el divendres 26 varem gravar, sense interrupcions, 28 hores d’activitat al carrer del Carme, davant l’antic hospital de la Santa Creu i Sant Pau, des de l’interior del restaurant Carmelitas Una selecció aleatòria i amb un editatge minim d’aquelles hores ens ha donat una primera lectura sobre la veritat ciutadana de Barcelona “La cadira de Carme” esdevé una finestra oberta al procés de la vida, tal com és i no com hauria de ser. Anant-hi anant, amb orgull, quasi sense memòria, els peatons conflueixen a l'oceà de l'igualitarisme. La nostre cadira és una més de les moltes que els veïns solien treure als carrers d’Espanya i, alhora que ens fica dins el ritme quotidià del Raval, ens ajuda a pensar l'essencialisme de la nostre condició.

Entre el jueves 25 de septiembre de 2008 y el viernes 26, grabamos, sin interrupción 28 horas de actividad en la calle del Carme, frente al antiguo hospital de la Santa Creu i Sant Pau, desde el interior del restaurante Carmelitas. Una selección aleatoria y con una mínima edición de aquellas horas, nos ha dado una primera lectura sobre la verdad ciudadana de Barcelona. “La silla de Carme” se transforma en una ventana abierta al proceso de la vida, tal como es y no como debería ser. Paso a paso, con orgullo, casi sin memoria, los peatones confluyen en el océano del igualitarismo. Nuestra silla es una más de las muchas que los vecinos solían sacar a las calles de España y, al tiempo que nos mete en el ritmo cotidiano del Raval, nos ayuda a pensar el esencialismo de nuestra condición.

Between Thursday September 25th and Friday 26th, we taped, without interruptions, 28 hours of activity on Carme Street, in front the old Santa Creu i Sant Pau Hospital, from the interior of Carmelitas restaurant. A random and minimally edited selection of those hours brings us a first reading of citizen reality in Barcelona. “Carme’s chair” transforms itself into a window open to the process of life as it is, not as it should be. Step by step, with pride, with almost no memory, the pedestrians meet at the ocean of egalitarianism. Our chair is one of the many that neighbours used to take out to the streets of Spain and, while dragging us into the everyday rhythm of El Raval, its helps us think about the essentialism of our condition.

CARMELITAS GALLERY es una galeria particular situada dins d'un restaurant i especialitzada en videoart. is a particular gallery located in a restaurant and devoted to video art. es una galería particular situada en un restaurante y especializada en video arte.

+ info: gallery @ carmelitas.biz / www.carmelitas.biz

sitemap